logostor.png

Bedriftsrådgivning i indre del av nye Molde kommune.

 

OM OSS

Nesset Vekst AS skal fremme innovasjon og bærekraft i regionen ved å stimulere til etablering av nye virksomheter og utvikling av eksisterende næringsliv.

 
Portal Nesset logo.png

PORTAL NESSET

Nesset Vekst AS er administrator for distriktsportalen Portal Nesset. Her vil du finne over 60 bedrifter, over 40 lag og foreninger, over 80 turer og aktiviteter, museer og attraksjoner, samt vår aktivitetskalender som viser alt som rører seg i vårt distrikt.
Velkommen til Nesset, her vil du trives!

Business Meeting

HISTORIE

Nesset Vekst AS ble stiftet i 2004 under navnet Nesset Næringshage. Selskapet har siden skiftet navn til Nesset Næringsforum (2012) under samarbeidet med Sunndal Næringsselskap AS, og nå til Nesset Vekst AS. Daglig leder er Rolf Jonas Hurlen.

Get in Touch
hoppidlogo.png

HOPPID.NO

Nesset Vekst AS er distriktets hoppid-kontor. Hoppid er en tjeneste med tilbud til nyetablering og bedriftsrettede tiltak. Det er Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge som står bak hoppid.no-satsingen.
Hoppid-kontoret i Eidsvåg ble åpnet av næringsminister Trond Giske 19.juni 2008.

For mer informasjon og videre hjelp ta kontakt med oss.

kraftverket.png

LOKALISERING

Vi holder til i Næringshuset Kraftverket, midt i Eidsvåg sentrum.

Get in Touch
Business Meeting

PÅ UTKIKK ETTER KONTORLOKALE?

I Næringshuset Kraftverket er det ledige kontor, i forskjellige størrelser. Vi kan tilby:
-lokale i et seriøst og inspirerende miljø
-internett (100mbit)
-printer
-spiserom
-kaffe
-vannautomat
-renhold
-møterom

Ta kontakt om du er interessert!

Get in Touch

STØTTEORDNINGER

innovasjonnorgelogo.png

INNOVASJON NORGE

Innovasjon Norge kan gi etablererstipend til både utviklingsfasen og etablererfasen. De kan også tilby lån og andre tilskudd.

Nesset Kommune er omfattet av distriktsordningen til Innovasjon Norge.

https://www.innovasjonnorge.no/

nessetkommunelogo.png

NESSET I MOLDE KOMMUNE

Distriktet har flere fond hvor det er mulig å søke om tilskudd og lån:
-Kraftfondet
-Mardølafondet
-Utviklingsfondet

https://www.molde.kommune.no/naringsliv-miljo-og-landbruk/naringsliv/naringsfond/

skattefunnlogo.png

SKATTEFUNN

Driver din bedrift med forskning og utvikling kan du søke om skattefradrag via skatteFUNN

https://www.skattefunn.no/prognett-skattefunn/Forside/1222340152188

romsdalsbankenlogo.png

ROMSDALSBANKEN

Romsdalsbanken er vår samarbeidspartner. Ta kontakt for tilbud om finansiering.

https://romsdalsbanken.no/bedrift

gassrorlogo.png

GASSROR IKS

GassROR IKS er et samarbeid mellom kommuner i romsdalsregionen, der 10% av petroleumsrelatert eiendomsskatt går til næringsutvikling gjennom prosjekter. Nesset Kommune er en av eierne.

www.gassror.no

 

PERSONOPPLYSNINGER - GDPR

Nesset Vekst AS ønsker å bruke e-post eller telefon når vi kommuniserer med deg. Ved å oppgi disse opplysningene til oss, samtykker du til at vi bruker epost eller telefon for å kontakte deg. Vi kommer kun til å behandle opplysningene i samsvar med de formålene som opplysningene dine er samlet inn for. Vi kan også komme til å overføre opplysningene dine til tredjeparter dersom lov eller offentlige pålegg gjør dette nødvendig.

Vi benytter IKKE cookies på vår hjemmeside.

Nesset Vekst AS kommer til å beholde nødvendige opplysninger så lenge vi har forpliktelser overfor deg i henhold til inngått avtale, samt utover dette så lenge loven krever det (feks. regnskapsloven). Vi behandler personopplysningene dine for nødvendige formål til du trekker tilbake samtykket, eller opplyser oss om at du ikke lenger ønsker å bli behandlet, men aldri lenger enn fem år etter at opplysningene dine ble registrert første gang.

Kontaktskjemaet under er IKKE kryptert og må ikke benyttes til å sende sensitive opplysninger.

 

KONTAKT OSS

Kråkholmvegen 20, 6460 Eidsvåg i Romsdal, Norway

Telefon 901 46 076

Takk for innsendingen din!